Styret består i 2019 av:
Leder Ole Martin Langvold
Nestleder Terese Osufsen
Sekretær Monica Johansen
Kasserer Vidar Ørseng
Styremedlem Svein Strøm
Styremedlem Bjørnar Lauritsen
Styremedlem Kenneth Dybhavn
Varamedlem Ann Karin Jørgensen