Etter årsmøte 09.02.2018 består styret i klubben av følgende personer:

Leder: Ole Martin Langvold
Nestleder: Terese Osufsen
Sekretær: Monica Johansen
Kasserer: Vidar Ørseng
Styremedlem: Roger Osufsen
Styremedlem: Nils Femmen
Styremedlem: Svein Strøm