Året 2020 likeså 2021 byr på utfordringer for samlinger grunnet Covid-19. Vi har derfor besluttet å utsette årsmøte til 30 april. Det er ennå usikkert om vi vil gjennomføre dette på Teams eller et fysisk møte, alt ettersom hva myndigheter og kommunen vil tillate for årsmøte datoen.

Det vil komme ut innkalling til årsmøte med saksliste 14 dager før. Alle saker som ønskes taes opp sendes inn til styret på: post@nmksarpsborg-rudskogen.no innen 9 april