(Det er viktig at du leser dette før du legger inn ditt medlemskap, se link under)

 

 

For å melde deg inn i NMK – klikk her (nmk.no). (link går til NMK-sentralt, hvor du kan velge klubb ved innmelding)