Flaggvaktene har en av de viktigste funksjonæroppgavene når det kjøres racing på banen.

Flaggvaktene (også kalt flaggposter/lysposter) har som oppgave å informere førerne ved ulike hendelser på banen. Flaggvaktene varsler førerne ved hjelp av flagg og/eller lyssignaler. Flaggpostene ser hva som skjer på banen og har også et ansvar for å melde viktige observasjoner videre til Racecontroll via radio.


En fullstendig beskrivelse av de ulike flaggene som benyttes finnes på nettsidene til Norges Bilsportforbund under reglement, §270 Kommunikasjon og kjøredisiplin, link her. 

Enkel forklaring på de ulike flaggreglene som blir brukt i racing:

Flaggregler

Sikkerheten til førerne er avhengig av at flaggpostene reagerer raskt og gjør en god jobb. 

Beskrivelse av oppgaver som flaggpostene har:

  • Melde ifra til racecontrol om kjøring på utsiden av banen og/eller over curbs
  • Melde ifra til racecontrol om sammenstøt mellom løpsbiler, fylle ut og levere rapportskjema for hendelsen
  • Melde ifra til racecontrol om tekniske mangler (løse deler o.l.) på løpsbiler dersom det observeres
  • Styre lyssignalene på sin lyspost avhengig av hva som skjer på banen (eks: gult flagg umiddelbart ved krasj o.l. i sonen)
  • Hjelpe til med sanering av olje på banen
  • Hjelpe rescue med eventuell berging av kjøretøyer
  • Hjelpe til med fjerning av vrakrester og evt. feiing av banen
  • Passe på publikum og fotografer, slik at de står på sikre plasser

Her ligger rapportskjema link som brukes under løp i Racing:

Rudskogen

Vålerbanen