Årsmøte fredag 22. februar 2019

Møtet satt kl: 19.02

Dirigent: Thorbjørn Back

Referent: Monica Johansen

Signering: Lars Petter Snopestad, Ida Synøve Osufsen

19 stemmeberettigede på møtet.

Innkalling godkjent

Saksliste ikke godkjent.

Følger den som ligger på nettsiden. (tidligere publisert)

Riktig saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3. Valg av dirigent, referent og 2 representanter til å underskrive protokoll.

4. Klubbens årsberetning for 2018

5. Klubbens regnskap i revidert stand

6. Behandle forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Klubbens budsjett

9. Behandle klubbens organisasjonsplan

10. Foreta valg

Rettelser årsberetning:

Styrets beretning:

Revisor: Marit Olsen

Regnskapsfører: Tune Regnskapsconsult

150 betalende medlemmer.

Sven Erik har også noen eiendeler som tilhører klubben.

Aktiviteter: lisenskurs drifting 21. april Gardermoen

6 oktober NM-finale drifting Gardermoen

-Godkjent med endringer-

Regnskap:

Godkjent

Ingen innkomne forslag til saker som skal tas opp.

Valg:

Valgkomite instilte Ann Kristin Holt som varamedlem.

Benkeforslag på Ann Karin Jørgensen som varamedlem.

Stemming over hvem som skal være varamedlem.

Ann Karin Jørgensen velges som varamedlem med 18 av 19 stemmer.

Styret består i 2019 av:

Leder Ole Martin Langvold

Nestleder Terese Osufsen

Sekretær Monica Johansen

Kasserer Vidar Ørseng

Styremedlem Svein Strøm

Styremedlem Roger Osufsen

Styremedlem Bjørnar Lauritsen

Varamedlem Kenneth Dybhavn

Varamedlem Hans Runar Kynningsrud

Varamedlem Ann Karin Jørgensen

Valgkomite 2019:

Elfrida Lund

Stian Moen

Nils Femmen

Forslag om at årsmøtet pålegger styret å jobbe videre med organisasjonsplanen for idrettslag. Skal

være første punkt på neste styremøte.

Skal baseres på NMKs organisasjonsplan.

Merkeutdeling:

Bronsemerke:

Bjørnar Lauritsen

Nils Femmen

Lars Christiansen

Anders Back

Sølv:

Terje Korsnes

Ann Karin Jørgensen

Gull:

Roger Osufsen

Uoffisiell kåring:

Årets æresmedlem 2018: Vidar Ørseng

Årsmøte avsluttet kl 19.46