I 2016 kommer det en ny GT-klasse som heter GT+ (fri for alle).

Denne sesongen vil det være mulig å delta i en ny GT-klasse som heter GT+. GT+ skal kjøre sammen med GT1 og GT2 i 2016.

«GT+ er ikke gitt noen formell NM eller Norges Cup status i 2016 som må betraktes som et prøveår. Dersom det blir godt fremmøte kan førerne være med å påvirke fremtidig løpsformat og klassestatus.»

For mer informasjon om den nye GT-klassen «GT+» henvises det til Norges Bilsportforbund sin hjemmeside. Se link her: https://bilsport.no/informasjon-om-gt/