Styret i NMK Sarpsborg-Rudskogen innkaller med dette alle medlemmer i klubben til årsmøte fredag 24. februar

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Fredag 24. februar 2017 kl. 19:00
i Odd Fellow selskapslokaler, Glengsgate 22, Sarpsborg

Styret i NMK Sarpsborg-Rudskogen innkaller med dette alle medlemmer i klubben til årsmøte.

Saksliste:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent, samt to til å underskrive protokollen
 4. Behandle klubbens årsberetning og gruppenes beretninger
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert form
 6. Behandle innkommende forslag og saker *
 7. Fastsettelse av medlemskontingenten
 8. Vedta klubbens budsjett
 9. Behandle klubbens lov norm
 10. Foreta valg
 11. Avslutning

* Alle medlemmer i klubben har mulighet til å fremme forslag til saker til årsmøtet. Forslag som skal behandles må være mottatt av klubbens styre senest 14 dager før årsmøtet.
Saker kan sendes til epostadresse
post@nmksarpsborg-rudskogen.no

Innkalling for utskrift (link) 

Velkommen!

cropped-nettleser-logo.jpg

Hilsen
Styret i NMK Sarpsborg – Rudskogen
27.01.2017

Oppdatert: 19.02.2017 (saksliste, og ny tid kl. 19:00!)