Vi inviterer til årsmøte 2021 på Teams for alle betalende medlemmer, alle som melder sin interesse må bruke følgende link:

Tittel: Årsmøte NMK Sarpsborg-Rudskogen
Tidspunkt: 30. apr. 2021 19:00

Bli med på datamaskinen eller mobilappen
Klikk her for å bli med på møtet

Det er gratis å melde seg på trenger kun bruke link.

Saksliste årsmøte 2021 NMK Sarpsborg-Rudskogen

Teams, 30 april kl 19:00

  1. Godkjenne stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
  3. Valg av dirigent, referent og 2 representanter til å underskrive protokoll.
  4. Klubbens årsberetning for 2020
  5. Klubbens regnskap i revidert stand
  6. Fastsette medlemskontingent
  7. Klubbens budsjett
  8. Godkjenne ny lov for klubben
  9. Godkjenne vedtekter for klubben
  10. Foreta valg:

-Styret

-Kontroll utvalg

-Valg komité

11. Info fra avtroppende arr komité leder Lars Petter Snopestad

12. Eventuelt