Micael Carlsson kommer og informerer om porsche festivalen denne kvelden.

Vi får også en tilbakemelding fra forrige løp.

Vel møtt i Edvard Strandsvei 46 Haflundsøy klokka 18.30.

https://www.google.no/maps/place/Edvard+Strands+vei+46,+1734+Hafslunds%C3%B8y/@59.2895688,11.1433244,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4644066934273857:0xe7387d70b7ac6915!8m2!3d59.2895688!4d11.1455132?hl=no