Årsmøtet har valgt nytt styre for kommende sesong, og detaljer finner du på denne linken.

Nytt av året er satsingen på «media» som i all enkelhet går ut på at vi skal bli flinkere å bruke sosiale medier for publisering av hva vi driver med.
For å avlaste styremedlemmene vil denne oppgave bli håndtert av Lars Christiansen i samarbeid med Ann Karin Jørgensen fra styret.

Klubbens nye funksjonærsjef er Knut Johansen, og sammen med Lena Paulsen fra styret har de ansvaret for å gjøre avtaler med våre frivillige.

Resten av styret har også sine hoved-ansvarsområder som vil gi en god oversikt over hvem som er ansvarlig på de forskjellige områder.