Invitasjon til årsmøte 2021

The following is an excerpt. Vi inviterer til årsmøte 2021 på Teams for alle betalende medlemmer, alle som melder sin interesse må bruke følgende link: Tittel: Årsmøte NMK Sarpsborg-RudskogenTidspunkt: 30. apr. 2021 19:00 Bli med på

Årsmøte 2021

The following is an excerpt. Året 2020 likeså 2021 byr på utfordringer for samlinger grunnet Covid-19. Vi har derfor besluttet å utsette årsmøte til 30 april. Det er ennå usikkert om vi vil gjennomføre dette på Teams eller et fysisk møte,

Nytt år og nye muligheter

The following is an excerpt. Godt Nytt År Vi kommer sterkere tilbake og gleder oss til ny aktiv sesong HilsenStyret, utvalg, grupper og frivillige.

Julehilsen

The following is an excerpt. Et veldig spesielt år sett i motorsportens ånd er straks over, og jeg vil med denne hilsenen rette en stor takk til alle frivillige som stiller opp dag og natt i sesongen for at vi får arrangert våre løp.Jeg har