Løpet som skal kjøre i slutten av juni gjennomføres uten publikum.
Det er også andre hensyn som vil bli innført, og nærmere info er tilgjengelig på denne linken