Minner om årsmøte fredag 22. februar kl. 19:00 på Odd Fellow.

Saksliste for årsmøte finnes her (se link).

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, referent og 2 representanter til å underskrive protokoll.
  4. Klubbens årsberetning for 2018
  5. Klubbens regnskap i revidert stand
  6. Behandle forslag og saker
  7. Fastsette medlemskontingent
  8. Klubbens budsjett
  9. Behandle klubbens organisasjonsplan
  10. Foreta valg

Med vennlig hilsen
Styret