Saksliste årsmøte 2020 NMK Sarpsborg – Rudskogen

Sted og dato: Odd Fellow i Sarpsborg, 28. februar kl. 19:00

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent og 2 representanter til å underskrive protokoll.
4. Klubbens årsberetning for 2019
5. Klubbens regnskap i revidert stand
6. Behandle forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent
8. Klubbens budsjett
9. Behandle klubbens organisasjonsplan
10. Foreta valg