Informasjon om klubben er planlagt på denne siden. 

 

NMK Sarpsborg-Rudskogen er en frivillig organisasjon for motorsportutøvere og motorinteresserte som er tilsluttet NMK (Norsk motor klubb). Klubben arrangerer billøp på Rudskogen og har i de senere år blant annet stått som arrangør for Racing NM og Rudskogen Motorfestival.

Klubben har faste klubbmøter for medlemmer og funksjonærer den første torsdagen i hver måned. På klubbmøtene møtes vi for å diskutere saker som løp, arrangementer, planer osv. I tillegg er det sosial sammenkomst hvor vi snakker om det meste.

I de senere år har klubben også hatt en tradisjon med årlig busstur til Oslo Motorshow for medlemmer og funksjonærer.

Vi arrangerer også en dag med frikjøring på Rudskogen etter sesongen for funksjonærene som har hjulpet til i løpet av året. Da er det mulighet for funksjonærene til å kjøre på banen med sine egne biler dersom de vil det.