Styret for 2021 sesongen:


Styreleder: Bjørnar Lauritzen 416 59 104
Nestleder: Elfrida Lund
Sekretær: John Sundseth
Kasserer: Vidar Ørseng
Styremedlem 1: Roger Osufsen
Vara styremedlem 1: Lena Paulsen
vara styremedlem 2: Svein Strøm

Kontroll utvalg 2021

Thorbjørn Back – 958 32 227
Ann Karin Jørgensen – 909 30 885
Terje Korsnes – 400 06 868

Valgkomité 2021

Ida Synnøve Osufsen – 484 51 528
Morten Sundseth – 986 55 282
Arnfinn Pettersen – 900 92 636